TRV:02821

ID TRV:02821
Bok 522
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Drenering: Kratt og busker som vokser langs og i grøfter på en slik måte at vannløpet hindres, eller som kan vokse inn i drensrør, skal fjernes.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at dreneringen fungerer som forutsatt, dvs. at vannføringskapasiteten blir opprettholdt i tilstrekkelig grad.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Vedlikehold/Vegetasjonskontroll i sideterreng#Drenering