TRV:02822

ID TRV:02822
Bok 522
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Rotsprengning: Trær som spirer i forstøtningsmurer, bergskjæringer, bruer og brufundamenter skal fjernes før de forårsaker rotsprengning.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Hindre at bærende og støttende konstruksjoner/fjell sprekker opp pga. rotsprengning.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Vedlikehold/Vegetasjonskontroll i sideterreng#Rotsprengning