TRV:02823

ID TRV:02823
Bok 522
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Det skal vurderes å fjerne vegetasjon som forårsaker at det legger seg løv på skinnene og på ballastoverflaten.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Hindre at det oppstår situasjoner spesielt om høsten med glatte skinner pga. løvfall.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Vedlikehold/Vegetasjonskontroll i sideterreng#Løvfall på skinnene og på ballastoverflaten