TRV:02823

ID TRV:02823
Bok 522
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Det skal vurderes å fjerne vegetasjon som forårsaker at det legger seg løv på skinnene og på ballastoverflaten.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon