TRV:02824

ID TRV:02824
Bok 522
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Skader på gods eller på rullende materiell: Grener fra trær og busker som vokser inn i minste tverrsnitt eller som under snøvekt eller nedising kan bli bøyet inn i minste tverrsnitt, skal fjernes.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Hindre skader på rullende materiell eller på gods som fraktes i åpne vogner.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Vedlikehold/Vegetasjonskontroll i sideterreng#Skader på gods eller rullende materiell