TRV:02824

ID TRV:02824
Bok 522
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Grener fra trær og busker som vokser inn i minste tverrsnitt eller under snøvekt og nedising blir bøyet inn i minste tverrsnitt, skal fjernes.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Hindre skader på gods som fraktes i åpne vogner.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Vedlikehold/Vegetasjonskontroll i sideterreng#Skader på gods