TRV:02825

ID TRV:02825
Bok 522
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Mellom fastmerker: Det skal være fri sikt fra ett geodetisk fastmerke til det foregående og etterfølgende fastmerke.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at det ikke finnes vegetasjon som sperrer nødvendige siktlinjer ved kontroll av sporets beliggenhet.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Vedlikehold/Vegetasjonskontroll i sideterreng#Fri sikt til fastmerker