TRV:02826

ID TRV:02826
Bok 522
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Sikringspunkter: I sikringspunktene skal det være tilstrekkelig sikt for å kunne utføre satellittbasert posisjonsbestemmelse.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at det ikke finnes vegetasjon som sperrer nødvendige siktlinjer ved kontroll av sikringspunktenes beliggenhet.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Vedlikehold/Vegetasjonskontroll i sideterreng#Fri sikt til fastmerker