TRV:02829

ID TRV:02829
Bok 522
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) For å oppnå lav risiko for brann skal følgende tiltak iverksettes:
  • visitasjon av strekninger for å avdekke behov for øyeblikkelige tiltak.
  • forebyggende tiltak i form av fjerning av brannfarlige materialer, f.eks. hogstavfall, skal planlegges og iverksettes før situasjonen blir risikabel.
  • sikre at det ikke finnes vegetasjon i en avstand fra 4 meter til hver side fra spormidt.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon