TRV:02829

ID TRV:02829
Bok 522
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Brannrisiko: For å oppnå lav risiko for brann skal følgende tiltak iverksettes:
  • Visitasjon av strekninger for å avdekke behov for øyeblikkelige tiltak.
  • Forebyggende tiltak i form av fjerning av brannfarlige materialer, f.eks. hogstavfall, skal planlegges og iverksettes før situasjonen blir risikabel.
  • Sikre at det ikke finnes vegetasjon i en avstand fra 4 meter til hver side fra spormidt.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Redusere risikoen for brann langs sporet pga. gnister fra passerende tog.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Vedlikehold/Vegetasjonskontroll i sideterreng#Brann