TRV:02831

ID TRV:02831
Bok 522
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) For å optimalisere bruk av ugrasmidler bør planer for bruk av ugrasmidler «over tid» med vekt på stedlige forhold og type ugrasmidler utarbeides. Planen skal som minimum inneholde:
  • Oversikt over areal som skal behandles
  • Oversikt over areal som ikke skal behandles
  • Tidsrom
  • Hvilke plantevernmidler som skal brukes
  • Dosering
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon