TRV:02831

ID TRV:02831
Bok 522
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Dokumentasjonskrav
Kravtekst Sprøyting i sideterreng: Om og hvor ofte sideterreng skal behandles med plantevernmidler avhenger av de ulike stedlige forhold. Det vil til enhver tid være graden av fremvekst av problemvegetasjon som vil avgjøre om og hvor ofte sprøyting bør foretas. For å optimalisere bruk av plantevernmidler bør sprøyteplaner med vekt på stedlige forhold og type plantevernmidler utarbeides.

Sprøyteplan skal som minimum inneholde:

  • Oversikt over areal som skal behandles
  • Oversikt over areal som ikke skal behandles
  • Tidsrom
  • Hvilke plantevernmidler som skal brukes
  • Dosering
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre effektiv og bærekraftig gjennomføring av vegetasjonskontroll.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Vedlikehold/Vegetasjonskontroll i sideterreng#Vegetasjonskontroll av hensyn til sikkerheten for omgivelsene