TRV:02832

ID TRV:02832
Bok 522
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Løvtrær: Etter felling av løvtrær skal det gjennomføres stubbebehandling. Tilsvarende gjelder etter rydding av løvkratt og løvbusker.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Hindre at det oppstår nye rotskudd fra stubben som gir fôr til elg- og annet hjortevilt.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Vedlikehold/Vegetasjonskontroll i sideterreng#Tiltak for å hindre gjenvekst