TRV:02832

ID TRV:02832
Bok 522
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Etter felling av løvtrær skal det gjennomføres stubbebehandling.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Hindre at det oppstår nye rotskudd fra stubben som gir fôr til elg- og annet hjortevilt.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Vedlikehold/Vegetasjonskontroll i sideterreng#Tiltak for å hindre gjenvekst