TRV:02833

ID TRV:02833
Bok 522
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Bartrær: Ved felling av bartrær skal stammen kuttes under nederste grenkrans/gren. Tilsvarende gjelder etter rydding av småtrær og kratt.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Hindre at treet fortsatt kan produsere fôr til elg- og annet hjortevilt.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Vedlikehold/Vegetasjonskontroll i sideterreng#Tiltak for å hindre gjenvekst