TRV:02834

ID TRV:02834
Bok 522
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Som ikke lenger oppfyller funksjonen: Gjerder som ikke lenger oppfyller den funksjon det skal ivareta, skal utbedres og vedlikeholdes.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sørge for at de oppsatte gjerder langs jernbanen er i tilstrekkelig stand til å ivareta tiltenkte funksjoner.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Vedlikehold/Gjerder