TRV:02835

ID TRV:02835
Bok 522
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Som kan skade mennesker, dyr eller miljø: Gjerder som er i en slik forfatning at de kan gjøre skade på mennesker, dyr eller miljø, skal utbedres og vedlikeholdes.
  1. Unntak: Dersom et slikt gjerde ikke lenger behøves, skal det fjernes.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at gjerdene ikke forfaller til et nivå som gjør at gjerdene kan være til skade for andre.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Vedlikehold/Gjerder