TRV:02835

ID TRV:02835
Bok 522
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Gjerder som er i en slik forfatning at de kan gjøre skade på mennesker, dyr eller miljø skal utbedres og vedlikeholdes.
  1. Unntak: Dersom et slikt gjerde ikke lenger fyller en funksjon skal det fjernes.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon