TRV:02836

ID TRV:02836
Bok 522
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Fjerning av eiendomsgrense: Dersom et gjerde som markerer eiendomsgrense fjernes, skal denne markeres med grensemerker i nødvendig utstrekning. Dette skal gjøres ved en kartforretning/grensepåvisning.
Som grunnlag for vedlikeholdet vises det til bestemmelser om funksjon og krav til plassering og utforming, som beskrevet i Underbygning/Prosjektering og bygging/Gjerder.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at markeringen av jernbanens eiendomsgrense er tilstrekkelig markert.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Vedlikehold/Gjerder