TRV:02837

ID TRV:02837
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Grensen for et arbeidsområde skal være ved et hovedsignal, et stoppskilt, et dvergsignal, en sporsperre, en avsporingstunge eller mellom to sporveksler i en sporsløyfe.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.5.1 Områdets avgrensning