TRV:02838

ID TRV:02838
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Et arbeidsområde skal sikres av dekningsgivende objekter.


Signalene merket (a) er dekningsgivende for arbeidsområde C.

Signalene merket (b) og (c) begrenser arbeidsområde A og B's utstrekning (sluttpunkt for arbeidsområdet).

Sporvekslene kan være dekningsgivende for enten arbeidsområde A eller arbeidsområde B.

Figur: Eksempler på arbeidsområder
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.5.1 Områdets avgrensning