TRV:02840

ID TRV:02840
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Et arbeidsområde skal kunne sikres.
Sikring av arbeidsområdet skal hindre oppheving av sperring.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.5.2 Arbeidsområdenes funksjoner