TRV:02841

ID TRV:02841
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Et arbeidsområde skal være utstyrt med utrustning for sikring av arbeidsområdet.
Kan være nøkkelskap med nøkkel for sikring av arbeidsområdet, eller andre tekniske innretninger.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.5.2 Arbeidsområdenes funksjoner