TRV:02850

ID TRV:02850
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Når ordre om oppheving av et arbeidsområde mottas, skal følgende utføres umiddelbart:
  1. Lokalstilleren skal gjøres uvirksom
  2. Lampen på lokalstilleren skal slukkes
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.5.4 Oppheving