TRV:02852

ID TRV:02852
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) For at en sporveksel, avsporingstunge eller sporsperre skal kunne omlegges, skal den ikke inngå i en tog- eller skiftevei.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.6.1 Generelt (Sporveksel, avsporingstunge og sporsperre)