TRV:02854

ID TRV:02854
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) For at en sentralstilt sporveksel, avsporingstunge eller sporsperre skal kunne omstilles sentralt, skal sporavsnittet som sporvekselen eller sporsperren inngår i være fritt.

Unntak:

  1. Når omlegging av sporveksel er igangsatt skal omleggingen være uavhengig av sporavsnittet som sporvekselen inngår i.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.6.1 Generelt (Sporveksel, avsporingstunge og sporsperre)