TRV:02855

ID TRV:02855
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) For at en sentralstilt sporveksel, avsporingstunge eller sporsperre skal kunne omstilles sentralt, skal den ikke være frigitt for lokal omstilling.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.6.1 Generelt (Sporveksel, avsporingstunge og sporsperre)