TRV:02856

ID TRV:02856
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst e) For at en sporveksel, avsporingstunge eller sporsperre skal kunne frigis for lokal omstilling, skal den ikke:
  1. være en del av en togvei
  2. være en del av en togveis sikkerhetssone
  3. være en del en skiftevei
  4. være et dekningsgivende objekt
  5. være sperret for omlegging
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.6.1 Generelt om sporveksel, avsporingstunge og sporsperre