TRV:02857

ID TRV:02857
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst f) For at en sporveksel, avsporingstunge eller sporsperre skal kunne omstilles lokalt, skal sporvekselen være frigitt for lokal omstilling.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.6.1 Generelt (Sporveksel, avsporingstunge og sporsperre)