TRV:02860

ID TRV:02860
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst i) En sporveksel, avsporingstunge og sporsperre skal kunne sperres for omstilling.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.6.1 Generelt om sporveksel, avsporingstunge og sporsperre