TRV:02863

ID TRV:02863
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst a) For at en avsporingstunge skal kunne omstilles, skal den ikke være motrettet og inngå i en togveis sikkerhetssone.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.6.3 Avsporingstunge