TRV:02864

ID TRV:02864
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) For at en sporsperre skal kunne omlegges, skal den ikke inngå i en togveis sikkerhetssone.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.6.4 Sporsperre