TRV:02868

ID TRV:02868
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Et hovedsignal som på grunn av feil ikke kan vise signal ”Stopp” som samsvarer med forriglingsutrustningen, skal være slukket.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.7 Hovedsignal (NSS)