TRV:02869

ID TRV:02869
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Et hovedsignal som på grunn av feil ikke kan vise kjørsignal som samsvarer med forriglingsutrustningen, skal vise signal ”Stopp”.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.7 Hovedsignal (NSS)