TRV:02873

ID TRV:02873
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst g) For at et hovedsignal skal kunne vise signal ”Kjør”, skal følgende krav være oppfylt:
  1. Sporveksler som inngår i togveien som signalet gjelder for skal være kontrollert og låst i stilling for kjøring med linjehastighet.
  2. Togveien som signalet gjelder for skal ikke være signalert med signal ”Forsiktig kjøring”.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.7 Hovedsignal (NSS)