TRV:02874

ID TRV:02874
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst h) Et hovedsignal skal vise signal ”Kjør med redusert hastighet” i ett eller begge følgende tilfeller:
  1. Når togveien inneholder en sporveksel som er kontrollert og låst i stilling for kjøring med redusert hastighet (i forhold til linjehastighet).
  2. Når togveien er signalert med signal ”Forsiktig kjøring”

Unntak til punkt 1:

  1. Hovedsignalet kan vise signal ”Kjør med redusert hastighet” i visse tilfeller selv om ingen sporveksel i togveien er kontrollert og låst i stilling for kjøring med redusert hastighet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.7 Hovedsignal (NSS)