TRV:02876

ID TRV:02876
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst j) For at et hovedsignal skal kunne vise signal ”Kjør med redusert hastighet” for en togvei som skal signaleres med signal ”Forsiktig kjøring” skal signal "Forsiktig kjøring" vises korrekt.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.7 Hovedsignal (NSS)