TRV:02879

ID TRV:02879
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst m) Et hovedsignal skal kunne sperres i ”Stopp”.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.7 Hovedsignal (NSS)