TRV:02883

ID TRV:02883
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) For at et forsignal skal vise signal ”Vent kjør”, skal tilhørende hovedsignal vise ”Kjør”.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.8 Forsignal (NSS)