TRV:02884

ID TRV:02884
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst e) For at et forsignal skal vise signal ”Vent kjør med redusert hastighet”, skal tilhørende hovedsignal vise ”Kjør med redusert hastighet”.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.8 Forsignal (NSS)