TRV:02887

ID TRV:02887
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst h) Et forsignal skal være slukket når det er plassert på samme mast som lyssignal forsiktig kjøring som viser signal ”Forsiktig kjøring”.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.8 Forsignal (NSS)