TRV:02888

ID TRV:02888
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst i) Et forsignal skal være slukket når det er plassert på samme mast som et linjesignal som viser signal til et annet linje/sporområde enn det forsignalet gjelder for.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.8 Forsignal (NSS)