TRV:02890

ID TRV:02890
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Et dvergsignal som på grunn av feil ikke kan vise signal ” Kjøring forbudt” som samsvarer med forriglingsutrustningen, skal være slukket.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.9 Dvergsignal (NSS)