TRV:02894

ID TRV:02894
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst f) Et dvergsignal skal vise signal ”Varsom kjøring tillatt” i ett eller flere av de følgende tilfellene:
  1. Sporavsnitt i skifteveien er belagt
  2. Etterfølgende dvergsignal viser ”Kjøring forbudt”
  3. Kontrollåste sporveksler som inngår i skifteveien er ikke i kontroll
  4. Dvergsignalet er siste signal i skiftevei før endebutt eller usikret område.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.9 Dvergsignal (NSS)