TRV:02900

ID TRV:02900
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst l) Et dvergsignal skal kunne sperres i ”Kjøring forbudt”.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.9 Dvergsignal (NSS)