TRV:02901

ID TRV:02901
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Et høyt skiftesignal skal normalt vise signal ”Skifting forbudt”.

Unntak:

  1. Når et høyt skiftesignal kun er satt opp for å oppheve ”Stopp” i utkjørhovedsignal skal signalet normalt være slukket.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.10.1 Høyt skiftesignal (NSS)