TRV:02902

ID TRV:02902
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) For at et høyt skiftesignal skal kunne vise signal ”Skifting tillatt” skal det inngå i et område som er frigitt for lokal skifting.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.10.1 Høyt skiftesignal (NSS)