TRV:02908

ID TRV:02908
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Et togsporsignal skal dersom ikke følgende krav (b-e) er oppfylt være slukket.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.10.3 Togsporsignal (NSS)