TRV:02911

ID TRV:02911
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) For at et togsporsignal skal kunne vise signal ”Kjør med redusert hastighet”, skal tilhørende hovedsignal vise signal ”Kjør med redusert hastighet”.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.10.3 Togsporsignal (NSS)