TRV:02913

ID TRV:02913
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) En middelkontrollampe skal dersom ikke følgende krav (b-d) er oppfylt være slukket.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.10.4 Middelkontrollampe