TRV:02916

ID TRV:02916
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) En middelkontrollampe skal avhengig av bruksområdet, kunne settes i slik avhengighet til videre fastlagt togvei at den slukkes når denne stilles.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.10.4 Middelkontrollampe