TRV:02917

ID TRV:02917
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Lyssignalet forsiktig kjøring skal dersom ikke følgende krav (b-c)) er oppfylt være slukket.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.10.5 Lyssignal forsiktig kjøring (NSS)