TRV:02918

ID TRV:02918
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Et lyssignal forsiktig kjøring skal ikke ha feil som gjør at det ikke er i stand til å vise signal som samsvarer med forriglingsutrustningen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.10.5 Lyssignal forsiktig kjøring (NSS)