TRV:02919

ID TRV:02919
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) For at lyssignalet skal kunne vise signal ”Forsiktig kjøring” skal tilhørende hovedsignal vise signal ”Kjør med redusert hastighet”.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.10.5 Lyssignal forsiktig kjøring (NSS)