TRV:02924

ID TRV:02924
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) For at lyssignalet skal kunne vise signal ”Avvikende kjørehastighet” skal tilhørende hovedsignal vise kjørsignal til spor med avvikende hastighet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.10.7 Lyssignal avvikende kjørehastighet (NSS)