TRV:02928

ID TRV:02928
Bok 510
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Klaringer i luft: Minste klaring mot jord i luft skal i samsvar med EN 50124-1 settes lik:
 • 150 mm ved impulsholdespenning UNi = 75 kV,
 • 180 mm ved impulsholdespenning UNi = 95 kV,
 • 235 mm ved impulsholdespenning UNi = 125 kV,
 • 270 mm ved impulsholdespenning UNi = 145 kV,
 • 310 mm ved impulsholdespenning UNi = 170 kV, og
 • 380 mm ved impulsholdespenning UNi = 200 kV.
 1. Utførelse: Der tilstrekkelig klaring ikke kan oppnås, kan det benyttes tilleggsbeskyttelse for å hindre lysbuedannelse.
 2. Verifikasjon: Verifikasjon av tilstrekkelig klaring skal gjennomføres ved måling av klaringen, eller ved test.
 3. Verifikasjon: Der tilstrekkelig klaring for komponenter verifiseres med test, skal lynimpulstest i henhold til EN 50124-1 utføres som typetest hos produsent eller tredjepart, og kraftfrekvenstest i henhold til EN 50124-1 utføres som rutinetest.
 4. Verifikasjon: Der tilstrekkelig klaring for et sammensatt anlegg verifiseres med test, skal testen utføres som en kraftfrekvenstest i henhold til EN 50124-1.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon

Endringslogg:

 • 2021-02 Oppdatert liste med flere spenningsnivåer med tilhørende klaringer. Nytt utførelseskrav om bruk av tilleggsbeskyttelse der den nødvendige klaringen ikke oppnås. 523_2020_Endringsartikkel_2857